Presión media do soporte solar fotovoltaico

Estándar: media presión do soporte solar fotovoltaico

Material: Aluminio/Aceiro inoxidable/Aceiro

Acabado superficial: liso ou personalizado

Embalaxe: cartóns con palés furmigados

Capacidade de subministración: 50 toneladas por mes

A medida que a demanda de enerxía solar segue crecendo, tamén o fai a necesidade de sistemas de soporte fotovoltaico fiables e eficientes. Un dos factores críticos a considerar á hora de seleccionar un soporte solar fotovoltaico é a presión media que pode soportar. Neste artigo, discutiremos todo o que necesitas saber sobre a presión media nos soportes solares fotovoltaicos, desde o que é ata como afecta o rendemento do teu sistema.

Que é un soporte solar fotovoltaico?

Un soporte solar fotovoltaico é unha estrutura de soporte que mantén os paneis solares no seu lugar, permitíndolles absorber a luz solar e convertela en electricidade. Os soportes solares fotovoltaicos teñen diferentes formas, tamaños e materiais, dependendo do tipo de panel solar que se utilice e do lugar de instalación. Algúns dos materiais máis comúns utilizados para facer soportes solares fotovoltaicos inclúen aluminio, aceiro inoxidable e aceiro galvanizado.

Que é a presión media nos soportes solares fotovoltaicos?

A presión media refírese á capacidade de carga dun soporte solar fotovoltaico, que determina a cantidade máxima de peso que pode soportar. A presión media adoita expresarse en kilopascais (kPa) ou libras por polgada cadrada (psi) e é un factor crítico a ter en conta ao seleccionar un sistema de soporte solar fotovoltaico.

Por que é importante a presión media nos soportes solares fotovoltaicos?

A presión media é esencial nos soportes solares fotovoltaicos xa que afecta directamente á integridade estrutural e á estabilidade do sistema de paneis solares. Se un soporte solar fotovoltaico non pode soportar o peso dos paneis solares, pode provocar fallos estruturais, danos nos paneis e perigos potenciais para a seguridade. Elixir un sistema de soporte solar fotovoltaico cunha capacidade de presión media alta é, polo tanto, fundamental para garantir a lonxevidade e o rendemento do seu sistema de paneis solares.

Factores que afectan a presión media nos soportes solares fotovoltaicos

Varios factores poden afectar a capacidade de presión media dun sistema de soporte solar fotovoltaico, incluíndo:

 • Material: o tipo de material utilizado para facer o sistema de soporte pode afectar a súa capacidade de presión media. Por exemplo, os soportes de aceiro galvanizado normalmente teñen unha capacidade de presión media máis alta que os soportes de aluminio.
 • Deseño: o deseño do sistema de soporte tamén pode afectar a súa capacidade de presión media. Os soportes con seccións transversais máis grosas e reforzadas normalmente poden soportar presións medias máis altas que aqueles con seccións transversais máis finas.
 • Lugar de instalación: o lugar de instalación tamén pode afectar a capacidade de presión media dun sistema de soporte solar fotovoltaico. Os soportes instalados en zonas con fortes cargas de vento ou neve poden requirir capacidades de presión media máis altas para garantir a estabilidade e a lonxevidade do sistema.

Diferentes tipos de soportes solares fotovoltaicos e a súa capacidade de media presión

Existen varios tipos de soportes solares fotovoltaicos, cada un con capacidades de presión media variable. Algúns dos tipos máis comúns de soportes solares fotovoltaicos e as súas capacidades de presión media inclúen:

 • Soportes de montaxe no tellado: normalmente teñen unha capacidade de presión media de 4-10 kPa.
 • Soportes de montaxe no chan: poden ter unha capacidade de presión media de ata 50 kPa ou superior, dependendo da localización e deseño da instalación.
 • Soportes de montaxe en poste: poden ter unha capacidade de presión media de ata 10-15 kPa, dependendo do deseño e localización da instalación.

Como determinar a presión media dun soporte solar fotovoltaico

Para determinar a presión media dun soporte solar fotovoltaico, pode consultar as especificacións do fabricante ou pedir que un enxeñeiro estrutural calcule a capacidade de presión media en función do material, deseño e localización da instalación do sistema de soporte. É fundamental asegurarse de que a capacidade de presión media calculada cumpra ou supere o peso dos paneis solares para garantir a estabilidade e lonxevidade do sistema.

Como optimizar a presión media dun sistema de soporte solar fotovoltaico

Para optimizar a capacidade de presión media dun sistema de soporte solar fotovoltaico, pódense implementar varias estratexias, incluíndo:

 • Elixir o material correcto: a elección dun sistema de soporte feito de materiais de alta resistencia como o aceiro galvanizado pode mellorar a capacidade de presión media do sistema.
 • Reforzo do deseño: reforzar o deseño do sistema de soportes engadindo soportes de sección transversal e soportes máis grosos pode aumentar a capacidade de presión media do sistema.
 • Instalación axeitada: a instalación adecuada do sistema de soporte, incluíndo o uso de hardware adecuado e seguindo as directrices do fabricante, pode garantir a capacidade de presión media óptima do sistema.

Beneficios de escoller un sistema de soporte solar fotovoltaico de alta presión media

Escoller un sistema de soporte solar fotovoltaico de alta presión media pode ofrecer varios beneficios, incluíndo:

 • Aumento da estabilidade do sistema: unha capacidade de presión media alta pode proporcionar a estabilidade estrutural necesaria para soportar o peso dos paneis solares, reducindo o risco de falla estrutural.
 • Maior vida útil do sistema: un sistema de soporte cunha capacidade de presión media alta pode garantir a lonxevidade do sistema de paneis solares, reducindo os custos de mantemento e substitución.
 • Produción de enerxía mellorada: un sistema de soporte solar fotovoltaico estable e robusto pode garantir un posicionamento e aliñamento óptimos dos paneis solares, o que resulta nunha mellora da produción de enerxía.

Conclusión

A presión media é un factor crítico a considerar ao seleccionar un sistema de soporte solar fotovoltaico. Comprender a capacidade de presión media do sistema de soporte e asegurarse de que cumpra ou supere o peso dos paneis solares é esencial para garantir un rendemento e unha lonxevidade óptimos do sistema. Escoller un sistema de soporte solar fotovoltaico de alta presión media pode ofrecer varios beneficios, incluíndo unha maior estabilidade do sistema, unha maior vida útil do sistema e unha mellora da produción de enerxía.

Preguntas frecuentes

Cal é a diferenza entre a presión media e a capacidade de carga eólica nos soportes solares fotovoltaicos?

A presión media refírese á capacidade de carga do sistema de soporte, mentres que a capacidade de carga do vento refírese á capacidade do sistema de soporte para soportar a forza do vento.

Pódese reforzar un sistema de soporte solar fotovoltaico cunha capacidade de baixa presión media?

Si, un sistema de soportes fotovoltaicos solares cunha capacidade de presión media baixa pódese reforzar engadindo soportes de sección transversal e soportes máis grosos.

Existe algunha normativa sobre a capacidade de media presión dos sistemas de soporte solar fotovoltaico?

Si, hai normativas e códigos de construción que especifican a capacidade mínima de presión media necesaria para os sistemas de soportes solares fotovoltaicos en función da localización da instalación.

Pódese aumentar a capacidade de presión media dun sistema de soporte solar fotovoltaico despois da instalación?

É un reto aumentar a capacidade de presión media dun sistema de soporte solar fotovoltaico despois da instalación. É fundamental asegurarse de que a capacidade de presión media do sistema de soportes cumpra ou supere o peso dos paneis solares durante as fases iniciais de deseño e instalación.

Cal é a capacidade media de presión media dun sistema de soporte solar fotovoltaico?

A capacidade de presión media dun sistema de soporte solar fotovoltaico pode variar moito dependendo do tipo de sistema de soporte, a localización da instalación e o deseño. Non obstante, a maioría dos sistemas de soportes solares fotovoltaicos teñen unha capacidade de presión media que varía de 4 a 50 kPa.